Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

Deze Algemene Voorwaarden (KLIK HIER)  zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen BMS Technisch Uitzendbureau B.V. (hierna te noemen: ‘BMS’) en haar opdrachtgevers, voor zover daarvan niet rechtsgeldig is afgeweken.

De Algemene voorwaarden BMS Technisch Uitzendbureau B.V. , gevestigd te Laan op Zuid 972, 3071AC Rotterdam.
Ingeschreven in het handelsregister Rotterdam (KvK) onder nummer: 558258191.