Infra techniek

Infra techniek

De infratechniek richt zich op het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur. Daarbij kunt u denken aan de grond-, weg- en waterbouw.Hierbij gaat het om het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels. Ook het onderhouden en beheren van de objecten en bouwwerken met betrekking tot de infrastructuur behoort tot de infratechniek.